Vi hjälper ekonomiavdelningen att fokusera på det absolut viktigaste.

Få en plattform för att automatisera manuella processer inom bokslut, bokföring, transaktionsmatchning, compliance, kundfordringar, och koncerninterna transaktioner.

Du förväntas göra mer än någonsin.

Oavsett om du försöker hålla jämna steg med utvecklingen, hantera olika systems komplexitet, nya regelverk och pågående störningar hjälper vi dig att handskas med de utmaningar du ställs inför.


Vår molnbaserade plattform är byggd för controllers och ekonomer att kunna organisera sig, säkerställa finansiella talen, ta snabbare beslut, och effektivisera sina processer - så ni frigör tid att fortsätta utveckla hela verksamheten.

Gå över till modern redovisning.

Lösningar för att integrera, organisera och automatisera redovisningsprocesser från början till slut.

Financial Close Management

Snabbare bokslut, minskad risk och mer tid för analys


Säkerställ balansräkningarna effektivt

Automatiserade avstämningar på balans och transaktionsnivå

Förbättra interna kontroller och effektivisera revisioner

Centraliserad hantering av justeringar och verifikat

Effektiv avvikelseanalys för resultat och balanser

Accounts Receivable Automation

Maximera ert rörelsekapital och frigör tillgångar från balansräkningen.


er pengar och färre utestående dagar

Ökat rörelsekapital och likviditet

Effektivisera ert teams arbete

Förbättrade kundrelationer med snabb tvisthantering

Förbättrade affärsresultat med enhetligt kundreskontra

Intercompany Financial Management

Ökad tillväxt med skatteeffektiv koncernintern verksamhet.


Färre interna faktureringstvister

Optimerade strategier för globala skatter och prissättning

Optimerade indirekta skattepositioner

Maximerade försvarbara skatteavdrag

Minimerad valutaexponering med ökad Netting & Settlement

Förbättrad regel- och skatteefterlevnad

4,000+ kunder globalt

BlackLine Customer - CNH Industrial
BlackLine Customer - creditsafe
BlackLine Customer - GoodRx

Beprövad teknik och expertis som vägleder er under er digitala resa inom ekonomisk utveckling.

4.000+

kunder globalt

Bästa företag enligt G2 våren 2023

2.77

tillbaka på varje krona

75+

strategiska partners

350.000+

användare i 130+ länder

TrustRadius Top Rated 2022

Bästa funktionsbredden enligt TrustRadius

SAP Pinnacle Awards 2021 Winner

Vinnare av SAP Pinnacle 2021

11

1 900+ medarbetare i 11 länder

Vill ni komma igång med modern redovisning? Hör av dig! Vi hjälper mer än gärna till.