Vi hjälper ekonomiavdelningen att fokusera på det absolut viktigaste.

Få en plattform för att automatisera manuella processer inom bokslut, bokföring, transaktionsmatchning, compliance, kundfordringar, och koncerninterna transaktioner.

Du förväntas göra mer än någonsin.

Oavsett om du försöker hålla jämna steg med utvecklingen, hantera olika systems komplexitet, nya regelverk och pågående störningar hjälper vi dig att handskas med de utmaningar du ställs inför.

Vår molnbaserade plattform är byggd för controllers och ekonomer att kunna organisera sig, säkerställa finansiella talen, ta snabbare beslut, och effektivisera sina processer - så ni frigör tid att fortsätta utveckla hela verksamheten.

Gå över till modern redovisning.

Lösningar för att integrera, organisera och automatisera redovisningsprocesser från början till slut.

Financial Close Management

Snabbare bokslut, minskad risk och mer tid för analys

 • Säkerställ balansräkningarna effektivt

 • Automatiserade avstämningar på balans och transaktionsnivå

 • Förbättra interna kontroller och effektivisera revisioner

 • Centraliserad hantering av justeringar och verifikat

 • Effektiv avvikelseanalys för resultat och balanser

Accounts Receivable Automation

Maximera ert rörelsekapital och frigör tillgångar från balansräkningen.

 • Mer pengar och färre utestående dagar

 • Ökat rörelsekapital och likviditet

 • Effektivisera ert teams arbete

 • Förbättrade kundrelationer med snabb tvisthantering

 • Förbättrade affärsresultat med enhetligt kundreskontra

Intercompany Financial Management

Ökad tillväxt med skatteeffektiv koncernintern verksamhet.

 • Färre interna faktureringstvister

 • Optimerade strategier för globala skatter och prissättning

 • Optimerade indirekta skattepositioner

 • Maximerade försvarbara skatteavdrag

 • Minimerad valutaexponering med ökad Netting & Settlement

 • Förbättrad regel- och skatteefterlevnad

4,000+ kunder globalt

Beprövad teknik och expertis som vägleder er under er digitala resa inom ekonomisk utveckling.

kunder globalt

kunder globalt

G2 Leader Enterprise Spring 2022

Bästa företag enligt G2
våren 2022

每投资 1 美元可带来 2.77 美元的回报

tillbaka på varje krona

拥有超过75 家 战略合作伙伴

strategiska partners

gebruikers in 
130+ landen

användare i 130+ länder

荣膺 TrustRadius 最佳功能组合奖

Bästa funktionsbredden
enligt TrustRadius

SAP Pinnacle Awards 2021 Winner

Vinnare av SAP Pinnacle 2021

在 11 个国家经营业务,共有 1,900 多名员工

1 900+ medarbetare i 11 länder

希望开启您的现代化会计之旅? 联系我们,获得鼎力帮助。

Vill ni komma igång med modern redovisning? Hör av dig! Vi hjälper mer än gärna till.